Search
24 Tháng năm, 2018, 17:36
  • :
  • :

Thông báo: Học phí thẻ học lớp cấp tốc khối A và D

Trung tâm Luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các bậc phụ huynh cùng các em học sinh:

Học phí thẻ học lớp cấp tốc khối A và D:

Hình học vào 7h30′ ( Thứ 3 + Thứ 6) = 530.000đ

Đại học vào 14h Thứ 4 = 135.000đ

Tích Phân học vào 16h Thứ 4 = 135.000đ

Khảo Sát Hàm Số học vào 14h Thứ 6 = 135.000đ

Lượng học vào 16h Thứ 6 = 135.000đ

Số Phức học vào 7h30′  Chủ Nhật  = 100.000đ

 học vào (9h30′ Thứ 2 + 14h Thứ 3 + 16h Thứ 3 + 9h30′ Thứ 4 + 16h Thứ 5) = 630.000đ

Hóa học vào 7h30′ (Thứ 5+ Thứ 7) = 530.000đ

Văn học vào 7h30′ (Thứ 5+ Thứ 7) = 530.000đ

Anh học vào 7h30′ (Thứ 2+ Thứ 4) = 545.000đ

Chú ý: Thẻ học bắt đầu bán từ ngày 05/06! (học lẻ = 35.000đ/buổi)

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *