Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:07
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng 2 lớp 12 Mới học vào Thứ 3 ngày 10/06

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 lớp 12 Mới học vào Thứ 3 ngày 10/06:
  • HÌNH học vào 14h Thứ 3, khai giảng 10/06 thầy Nguyên
  • HÓA (hữu cơ) học vào 16h Thứ 3, khai giảng 10/06 thầy Ngọc Dũng

1_IYOO.jpg