Search
22 Tháng sáu, 2018, 00:07
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng 2 lớp Lý Điện 12 thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 lớp Lý Điện 12 thầy Cẩn:
  • Lý (điện xoay chiều) học vào 14h Thứ 5, khai giảng 17/10
  • Lý (điện xoay chiều) học vào 16h Thứ 7, khai giảng 19/10
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *