Search
17 Tháng bảy, 2018, 05:59
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng các “chuyên đề Mới” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 12 Mới thầy Hùng:
  • ĐẠI SỐ TỔ HỢP học vào 14h Thứ 2, khai giảng ngày 07/04
  • TỔNG ÔN HÀM SỐ học vào 16h Thứ 3, khai giảng ngày 08/04

thidaihoc
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *