Search
24 Tháng năm, 2018, 10:18
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng các lớp 12 Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 12 Mới
  • P.TRÌNH – HỆ P.TRÌNH học vào 14h Thứ 7, khai giảng 08/03 hoặc 14h Thứ 2, khai giảng 17/03 thầy Trinh
  • CÂU HỎI PHỤ HÀM SỐ (nâng cao) học vào 14h Thứ 3, khai giảng 11/03 hoặc 14h Thứ 5, khai giảng 13/03 thầy Trinh

toan
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *