Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:26
 • :
 • :

Thông Báo: Khai giảng các lớp Văn, Anh 11, 12 Mới học vào Tháng 7

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khai giảng các lớp Anh, Văn 11, 12 Mới học vào Tháng 7
 • VĂN – Khối 12
 • VĂN thầy Thanh 2 lớp:
 • Lớp 1: Học vào 16h Thứ 2 + Thứ 4, khai giảng 02/07
 • Thẻ Tháng 7 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————-

 • Lớp 2: Học vào 18h Thứ 2 + Thứ 4, khai giảng 02/07
 • Thẻ Tháng 7 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————————————————-

 • VĂN thầy Hưởng 2 lớp:
 • Lớp 1: Học từ 18h đến 21 Thứ 5, khai giảng 10/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 350.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————-

 • Lớp 2: Học từ 16h đến 19h Thứ 7, khai giảng 12/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 350.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————————————————-

 • VĂN – Khối 11:
 • Văn thầy Thanh học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng 06/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————-

 • Văn thầy Hưởng 2 lớp:
 • Lớp 1: Học vào 7h30 Chủ Nhật, khai giảng 13/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 245.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————-

 • Lớp 2: Học vào 9h30 Chủ Nhật, khai giảng 13/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 245.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————————————————-

 • Anh –  Cô Chi Mai (3 lớp):
 • Lớp 1: Học vào 16h Thứ 2 + Thứ 4, khai giảng 02/07
 • Thẻ Tháng 7 = 325.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————-

 • Lớp 2: Học vào 18h15 Thứ 2 + Thứ 4, khai giảng 02/07
 • Thẻ Tháng 7 = 325.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————-

 • Lớp 3: Học vào 18h15 Thứ 3 + Thứ 6, khai giảng 01/07
 • Thẻ Tháng 7 = 325.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

nganhhocj