Search
23 Tháng bảy, 2018, 06:04
 • :
 • :

Thông Báo: Khai giảng các lớp Lý – Hóa 11, 12 Mới học vào Tháng 7

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khai giảng các lớp Lý – Hóa 11, 12 Mới học vào Tháng 7
 • LÝ – Khối 12:
 • LÝ thầy Kim học vào 18h Thứ 2 + 18h Thứ 6, khai giảng miễn phí 04/07
 • Thẻ Tháng 7 = 245.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

————————————————————-

 • Lý thầy Cẩn tuần học 2 buổi, các em chọn 1 ca Lý (cơ) và 1 ca Lý (sóng cơ) trong các lớp sau:
 • LÝ (cơ) 1 : Học vào 16h Thứ 3, khai giảng 11/06
 • Thẻ Tháng mua trước giờ học 30 phút

—————–

 • LÝ (cơ) 2 : Học vào 14h Thứ 5, khai giảng miễn phí 19/06
 • Thẻ Tháng 6 + 7 = 210.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • LÝ (cơ) 3 : Học vào 18h Thứ 7, khai giảng miễn phí 05/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • LÝ (sóng cơ) 1 : Học vào 16h Thứ 5, khai giảng 03/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • LÝ (sóng cơ) 2 : Học vào 16h Thứ 7, khai giảng 05/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • Ngoài ra các em có thể đi học ca LÝ (điện) vào 14h Thứ 7, khai giảng 05/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • Hoặc ca LÝ (điện) tiếp theo khi thầy dạy xong LÝ (cơ) hoặc LÝ (sóng cơ) sẽ chuyển sang !

————————————————————-

 • LÝ thầy Dũng:
 • LÝ (cơ) học vào 14h Thứ 4, khai giảng miễn phí 02/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • LÝ (sóng cơ) học vào 16h Thứ 4, khai giảng 02/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

————————————————————-

 • LÝ – Khối 11:
 • LÝ thầy Cẩn học vào 7h30 Chủ Nhật, khai giảng miễn phí 06/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • LÝ thầy Dũng học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng miễn phí 06/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

————————————————————-

 • HÓA – Khối 12:
 • HÓA thầy Dũng học vào 16h (Thứ 3 + Thứ 5), khai giảng 08/07
 • Thẻ Tháng 7 = 280.000đ, bán trước giờ học 30 phút

—————–

 • HÓA thầy Thiết 2 lớp:
 • Lớp HÓA 1: Học vào 14h đến 17h30 Thứ 6, khai giảng 11/07
 • Thẻ Tháng 7 = 230.000đ, bán trước giờ học 30 phút

—————–

 • Lớp HÓA 2: Học vào 14h đến 17h30 Thứ 7, khai giảng 12/07
 • Thẻ Tháng 7 = 230.000đ, bán trước giờ học 30 phút

————————————————————-

 • HÓA – Khối 11:
 • HÓA thầy Dũng học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng miễn phí 09/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 =245.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

—————–

 • HÓA thầy Thiết học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng miễn phí 05/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

thi1