Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:27
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng các lớp mới Tháng 9

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khối 11:
  • Đại  thầy Trinh học vào 20h Thứ 7, khai giảng 07/09
  • Khối 12:
  • Khảo sát hàm số thầy Trinh học vào 16h Thứ 6, khai giảng 06/09
  • Hóa thầy Dũng học vào 14h Thứ 3 + Thứ 5, khai giảng 05/09
  • Lý cơ thầy Cẩn học vào 16h Thứ 5, khai giảng miễn phí 05/09
  • Lý sóng cơ  thầy Cẩn học vào 16h Thứ 3, khai giảng 10/09

Các lớp khác xem tại lịch học tổng hợp: http://thanglongstudy.com/lich-hoc/lich-hoc-tong-hop/

Hoặc lịch học theo môn: http://thanglongstudy.com/lich-hoc/lich-hoc-theo-mon/

tongon
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *