Search
16 Tháng bảy, 2018, 04:48
 • :
 • :

Thông Báo: Khai Giảng các lớp Mới (Thứ 3 ngày 11/02)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khối 12:
 • HÌNH (Giải Tích Phẳng) học vào 14h Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Nguyên
 • HÓA (Vô Cơ) học vào 14h Thứ 3, khai giảng (Miễn phí) 11/02 thầy Ngọc Dũng
 • LÝ CƠ học vào 16h Thứ 3, khai giảng (Miễn phí) 11/02 thầy Cẩn
 • LƯỢNG GÍAC học vào 16h Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Hùng
 • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN học vào 14h Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Trinh
 • Khối 11:
 • GIỚI HẠN HÀM SỐ  học vào 18h30 Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Trinh
 • LÝ (Quang Hình) học vào 18h30 Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Cẩn

hienke
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *