Search
23 Tháng bảy, 2018, 00:06
 • :
 • :

Thông Báo: Khai giảng các lớp Toán 11, 12 Mới học vào Tháng 7

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khai giảng các lớp Toán 11, 12 Mới học vào Tháng 7:
 • Khối 12
 • HÌNH (K.gian) học vào 16h Thứ 6, khai giảng  miễn phí 04/07 thầy Nguyên
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • HÌNH (Giải tích phẳng) ôn lại Chương trình lớp 10 học vào 14h Thứ 6, khai giảng 04/07 thầy Nguyên
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 14h Thứ 2, khai giảng miễn phí 07/07 thầy Trinh
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 245.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • MŨ – LOGARIT học vào 14h Thứ 5, khai giảng 03/07 thầy Trinh
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • ĐẠI thầy Hùng, học 2 ca liên tiếp vào 14h đến 17h30 Thứ 2, khai giảng 07/07
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • Khối 11
 • HÌNH học vào 18h15 Thứ 5, khai giảng 03/07 thầy Nguyên
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 315.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • HÌNH học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng miễn phí 06/07 thầy Nguyên
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • ĐẠI (phương trình lượng giác) học vào 18h15 Thứ 6 , khai giảng 04/07 thầy Trinh
 • Thẻ Tháng 7  = 140.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • ĐẠI học vào 9h30 Thứ 7, khai giảng miễn phí 05/07 thầy Trinh
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

——————————————

 • ĐẠI học vào 9h30 Chủ Nhật, khai giảng miễn phí 06/07 thầy Hùng
 • Thẻ Tháng 7 + 8 = 280.000đ, bán trước giờ khai giảng 30 phút

2_DNZX.jpg