Search
15 Tháng tám, 2018, 08:07
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng lớp Hóa 12 thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Hóa 12 thầy Dũng
  • Hóa (kim loại kiềm thổ) học vào 16h Thứ 5, khai giảng 05/12
  • Hóa (hữu cơ vòng 2) học vào 16h Thứ 3, khai giảng ngày 10/12

phanchia
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *