Search
19 Tháng mười, 2018, 12:29
 • :
 • :

Thông Báo: Lịch bán thẻ học tháng 10, 11 khối 11 – 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khối 12:
 • Anh học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) bán vào 15h Thứ 2 ngày 23/09 = 485.000đ (Lưu ý: Buổi đầu chỉ bán cho những em đã có phiếu mua thẻ tháng 10, 11. Những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 15h30 Thứ 4 ngày 25/09 và vào đầu giờ học những buổi sau đó.)
 • Anh học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) bán vào 17h Thứ 2 ngày 23/09 = 485.000đ (Lưu ý: Buổi đầu chỉ bán cho những em đã có phiếu mua thẻ tháng 10, 11. Những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 4 ngày 25/09 và vào đầu giờ học những buổi sau đó.)
 • Anh học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) bán vào 17h Thứ 3 ngày 24/09 = 545.000đ (Lưu ý: Buổi đầu chỉ bán cho những em đã có phiếu mua thẻ tháng 10, 11. Những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 6 ngày 27/09 và vào đầu giờ học những buổi sau đó.)
 • Đại học vào 14h Thứ 2 thầy Trinh bán vào 13h30 Thứ 2 ngày 30/09 = 235.000đ
 • Giải Tích học vào 14h Thứ 3 thầy Trinh bán vào 13h30 Thứ 3 ngày 24/09 = 265.000đ

 

 • Khối 11:
 • Đại học vào 18h30 Thứ 3 thầy Trinh bán vào 17h30 Thứ 3 ngày 24/09 = 265.000đ
 • Hình học vào 18h Chủ Nhật thầy Nguyên bán vào 17h30 Chủ Nhật ngày 29/09 = 235.000đ

tongon
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *