Search
19 Tháng mười, 2018, 12:30
 • :
 • :

Thông Báo: Lịch bán thẻ học tháng 11, 12 của khối 11 và 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Lịch bán thẻ học tháng 11, 12 của khối 11 và 12

 • Khối 12:
 • HÌNH 14h Thứ 3 thầy Nguyên bán vào 13h30 ngày 29/10 = 265.000đ
 • HÌNH 14h Thứ 4 thầy Nguyên bán vào 13h30 ngày 30/10 = 205.000đ
 • HÌNH 18h15 Thứ 3 thầy Nguyên bán vào 17h30 ngày 24/10 = 235.000đ
 • HÌNH 14h Thứ 6 thầy Nguyên bán vào 13h30 ngày 25/10 = 265.000đ
 • HÌNH 16h Thứ 6 thầy Nguyên bán vào 15h30 ngày 25/10 = 265.000đ
 • HÌNH 14h Chủ Nhật thầy Nguyên bán vào 13h30 ngày 27/10 = 265.000đ
 • TÍCH PHÂN 14h Thứ 5 thầy Trinh bán vào 13h30 ngày 31/10 = 235.000đ
 • MŨ LOGARIT 16h Thứ 5 thầy Trinh bán vào 15h30 ngày 31/10 = 235.000đ
 • KHẢO SÁT HÀM SỐ 16h Thứ 6 thầy Trinh bán vào 15h30 ngày 25/10 = 265.000đ
 • ĐẠI 14h Thứ 7 thầy Trinh bán vào 13h30 ngày 26/10 = 265.000đ
 • ĐẠI 14h Thứ 2 thầy Hùng bán vào 13h30 ngày 28/10 = 265.000đ
 • GIẢI TÍCH 16h Thứ 2 thầy Hùng bán vào 15h30 ngày 28/10 = 265.000đ
 • GIẢI TÍCH 16h Thứ 3 thầy Hùng bán vào 15h30 ngày 29/10 = 265.000đ
 • ĐẠI 09h30 Chủ Nhật thầy Hùng bán vào 9h00 ngày 27/10 = 265.000đ
 • VĂN 16h (Thứ 2 + Thứ 4) thầy Thanh bán vào 15h30 ngày 30/10 = 205.000đ
 • VĂN 18h (Thứ 2 + Thứ 4) thầy Thanh bán vào 17h30 ngày 30/10 = 205.000đ
 • VĂN 18h (Thứ 5 + Thứ 7) thầy Hưởng bán vào 17h30 ngày 26/10 = 265.000đ
 • VĂN 20h (Thứ 5 + Thứ 7) thầy Hưởng bán vào 19h30 ngày 26/10 = 265.000đ
 • HÓA 14h Thứ 6  thầy Thiết bán vào 13h30 ngày 25/10 = 265.000đ
 • HÓA 16h Thứ 6  thầy Thiết bán vào 15h30 ngày 25/10 = 265.000đ
 • HÓA 16h Thứ 7  thầy Thiết bán vào 15h30 ngày 26/10 = 265.000đ
 • LÝ 16h Thứ 3  thầy Cẩn bán vào 15h30 ngày 29/10 = 265.000đ
 • LÝ 14h Thứ 5  thầy Cẩn bán vào 13h30 ngày 31/10 = 235.000đ
 • LÝ 16h Thứ 5  thầy Cẩn bán vào 15h30 ngày 31/10 = 235.000đ
 • LÝ 14h Thứ 7  thầy Cẩn bán vào 13h30 ngày 26/10 = 265.000đ
 • LÝ 16h Thứ 7  thầy Cẩn bán vào 15h30 ngày 26/10 = 265.000đ
 • LÝ 07h30 Chủ Nhật  thầy Cẩn bán vào 07h00 ngày 27/10 = 265.000đ
 • LÝ 14h Thứ 2  thầy Dũng bán vào 13h30 ngày 28/10 = 265.000đ
 • LÝ 14h Thứ 4  thầy Dũng bán vào 13h30 ngày 30/10 = 205.000đ
 • LÝ 16h Thứ 4  thầy Dũng bán vào 15h30 ngày 30/10 = 205.000đ
 • Khối 11:
 • HÌNH 09h30 Chủ Nhật  thầy Nguyên bán vào 08h30 ngày 27/10 = 265.000đ
 • ĐẠI 09h15 Thứ 7  thầy Trinh bán vào 09h00 ngày 26/10 = 265.000đ
 • ĐẠI 18h30 Thứ 3  thầy Trinh bán vào 18h00 ngày 29/10 = 265.000đ
 • ĐẠI 07h30 Chủ Nhật  thầy Hùng bán vào 07h00 ngày 27/10 = 265.000đ
 • LÝ 18h30 Thứ 3  thầy Cẩn bán vào 18h00 ngày 29/10 = 265.000đ
 • LÝ 14h Chủ Nhật  thầy Cẩn bán vào 13h30 ngày 27/10 = 265.000đ
 • LÝ 18h30 Thứ 5  thầy Dũng bán vào 18h00 ngày 07/11 = 205.000đ
 • HÓA 18h30 Thứ 4  thầy Dũng bán vào 18h00 ngày 06/11 = 175.000đ
 • HÓA 18h30 Thứ 7  thầy Thiết bán vào 18h00 ngày 26/10 = 265.000đ
 • VĂN 18h Chủ Nhật  thầy Thanh bán vào 17h30 ngày 27/10 = 265.000đ
buy cigar online

zp8497586rq