Search
18 Tháng chín, 2019, 01:56
 • :
 • :

Thông Báo: Lịch bán thẻ Tháng 1, 2, 3

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Thông Báo: Lịch bán thẻ Tháng 1, 2, 3:

Khối 12:

 • Hình thầy Nguyên 14h Thứ 4 = 290.000đ, bán vào 13h30 ngày 25/12
 • Hình thầy Nguyên 18h Thứ 5 = 320.000đ, bán vào 17h30 ngày 26/12
 • Hình thầy Nguyên 16h Thứ 6 = 350.000đ, bán vào 15h30 ngày 27/12
 • Hình thầy Nguyên 14h Chủ Nhật = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 29/12

 

 • Đại thầy Trinh 14h Thứ 5 = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 26/12
 • Đại thầy Trinh 14h Thứ 7 = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 28/12

 

 • Đại thầy Hùng 14h Thứ 2 = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 06/01
 • Giải Tích thầy Hùng 16h Thứ 2 = 320.000đ, bán vào 15h30 ngày 06/01
 • Đại thầy Hùng 16h Thứ 3 = 320.000đ, bán vào 15h30 ngày 31/01
 • Giải Tích thầy Hùng 09h30 Chủ  Nhật = 320.000đ, bán vào 09h ngày 29/12

 

 • Lý thầy Cẩn 14h Thứ 7 = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 28/12
 • Lý thầy Cẩn 16h Thứ 7 = 320.000đ, bán vào 15h30 ngày 28/12
 • Lý thầy Cẩn 14h Thứ 5 = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 26/12

 

 • Hóa thầy Thiết 14h Thứ 6 = 350.000đ, bán vào 13h30 ngày 27/12
 • Hóa thầy Thiết 16h Thứ 6 = 350.000đ, bán vào 15h30 ngày 27/12
 • Hóa thầy Thiết 16h Thứ 7 = 320.000đ, bán vào 15h30 ngày 28/12

 

 • Lý thầy Dũng 14h Thứ 4 = 265.000đ, bán vào 13h30 ngày 08/01
 • Lý thầy Dũng 16h Thứ 4 = 265.000đ, bán vào 15h30 ngày 08/01

Khối 11:

 • Hình thầy Nguyên 09h Chủ Nhật = 320.000đ, bán vào 08h30 ngày 29/12
 • Đại thầy Trinh 18h30 Thứ 3 = 320.000đ, bán vào 18h ngày 31/12
 • Đại thầy Trinh 18h30 Thứ 3 = 320.000đ, bán vào 18h ngày 31/12
 • Đại thầy Hùng 07h30 Chủ Nhật = 320.000đ, bán vào 07h ngày 29/12
 • Lý thầy Cẩn 14h Chủ Nhật = 320.000đ, bán vào 13h30 ngày 29/12
 • Lý thầy Trung Dũng 18h30 Thứ 5 = 320.000đ, bán vào 18h ngày 26/12
 • Hóa thầy Ngọc Dũng 18h30 Thứ 4 = 290.000đ, bán vào 18h ngày 25/12
 • Hóa thầy Thiết 18h30 Thứ 7 = 320.000đ, bán vào 18h ngày 28/12

tuyenthang

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *