Search
22 Tháng tám, 2019, 21:27
  • :
  • :

Thông Báo: Lịch bán thẻ môn Anh tháng 2 + 3

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Lịch bán thẻ Anh cô Chi Mai tháng 02 + 03

  • Lớp Anh 16h (thứ 2 + thứ 4) = 455.000đ bán vào 15h thứ 2 ngày 20/01(chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 15h30 Thứ 4 ngày 22/01)
  • Lớp Anh 18h15′ (thứ 2 + thứ 4) = 455.000đ bán vào 17h thứ 2 ngày 20/01 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 4 ngày 22/01)
  • Lớp Anh 18h15′ (thứ 3 + thứ 6) = 455.000đ bán vào 17h thứ 3 ngày 21/01 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 6 ngày 24/01)

hs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *