Search
22 Tháng tám, 2019, 21:33
 • :
 • :

Thông Báo: Lịch bán thẻ Tháng 4, 5 khối 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Lịch bán thẻ Tháng 4, 5 khối 12

 • Lớp Anh 16h (thứ 2 + thứ 4) = 515.000đ bán vào 15h ngày 24/03(chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 15h30 ngày 26/03)
 • Lớp Anh 18h15′ (thứ 2 + thứ 4) = 515.000đ bán vào 17h ngày 24/03 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 ngày 26/03)
 • Lớp Anh 18h15′ (thứ 3 + thứ 6) = 515.000đ bán vào 17h ngày 25/03 (chú ý: Chỉ bán cho những em có phiếu mua thẻ, những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 ngày 28/03)

 

 • Hình 14h Thứ 3 = 265.000đ bán vào 13h30 ngày 25/03 thầy Nguyên
 • Hình 14h Thứ 4 = 265.000đ bán vào 13h30 ngày 19/03 thầy Nguyên
 • Hình 18h Thứ 5 = 235.000đ bán vào 17h30 ngày 20/03 thầy Nguyên
 • Hình 14h Thứ 6 = 265.000đ bán vào 13h30 ngày 21/03 thầy Nguyên
 • Hình 16h Thứ 6 = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 21/03 thầy Nguyên
 • Hình 14h Chủ Nhật = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 23/03 thầy Nguyên

 

 • Đại 14h Thứ 2 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 24/03 thầy Trinh
 • Đại 14h Thứ 3 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 25/03 thầy Trinh
 • Đại 14h Thứ 5 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 20/03 thầy Trinh
 • Lượng 16h Thứ 5 = 235.000đ bán vào 15h30 ngày 20/03 thầy Trinh
 • Đại 16h Thứ 6 = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 28/03 thầy Trinh
 • Đại 14h Thứ 7 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 29/03 thầy Trinh

 

 • Đại 14h Thứ 2 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 31/03 thầy Hùng
 • Đại 16h Thứ 2 = 235.000đ bán vào 15h30 ngày 31/03 thầy Hùng
 • Đại 16h Thứ 3 = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 25/03 thầy Hùng
 • Đại 9h30 Chủ Nhật = 235.000đ bán vào 9h ngày 30/03 thầy Hùng

 

 • Lý 16h Thứ 3 = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 25/03 thầy Cẩn
 • Lý 14h Thứ 5 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 27/03 thầy Cẩn
 • Lý 16h Thứ 5 = 235.000đ bán vào 15h30 ngày 27/03 thầy Cẩn
 • Lý 14h Thứ 7 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 29/03 thầy Cẩn
 • Lý 16h Thứ 7 = 235.000đ bán vào 15h30 ngày 29/03 thầy Cẩn
 • Lý 18h Thứ 7 = 205.000đ bán vào 17h30 ngày 29/03 thầy Cẩn
 • Lý 7h30 Chủ Nhật = 235.000đ bán vào 7h ngày 30/03 thầy Cẩn

 

 • Lý 14h Thứ 2 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 31/03 thầy Dũng
 • Lý 14h Thứ 4 = 265.000đ bán vào 13h30 ngày 26/03 thầy Dũng
 • Lý 16h Thứ 4 = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 26/03 thầy Dũng
 • Lý 16h Chủ Nhật = 235.000đ bán vào 15h30 ngày 30/03 thầy Dũng
 • Lý 18h Chủ Nhật = 235.000đ bán vào 17h30 ngày 30/03 thầy Dũng

 

 • Hóa (14h + 16h) Thứ 6 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 28/03 thầy Thiết
 • Hóa (14h + 16h) Thứ 7 = 235.000đ bán vào 13h30 ngày 29/03 thầy Thiết

 

 • Hóa 16h (Thứ 3 + Thứ 5) = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 27/03 thầy Dũng

 

 • Văn 16h (Thứ 2 + Thứ 4) = 265.000đ bán vào 15h30 ngày 31/03 thầy Thanh
 • Văn 18h (Thứ 2 + Thứ 4) = 265.000đ bán vào 17h30 ngày 31/03 thầy Thanh

 

 • Văn 18h (Thứ 5 + Thứ 7) = 235.000đ bán vào 17h30 ngày 26/03 thầy Hưởng
 • Văn 20h (Thứ 5 + Thứ 7) = 235.000đ bán vào 19h30 ngày 26/03 thầy Hưởng

hoc-sinh
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *