Search
27 Tháng năm, 2018, 09:50
  • :
  • :

Thông báo Lịch nghỉ môn Hóa thầy Thiết

Trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Thăng Long thông báo Lịch nghỉ học môn Hóa thầy Thiết

Do thầy Thiết bận việc gia đình nên các lớp Hóa 11, 12 ngày 02-03/01/2015 các em nghỉ học.

Tuần sau học bình thường.

nhung-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2013_1