Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:26
  • :
  • :

Thông báo lịch nghỉ thi Tốt nghiệp

Trung tâm Luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo lịch nghỉ thi Tốt nghiệp :

  • Các lớp 12-13 cũ nghỉ từ Thứ 2 ngày 30/5 đến hết Thứ 7 ngày 4/6
  • Từ Chủ Nhật 5/6 các lớp học bình thường đến hết Tháng 6

(Riêng lớp Lý Thầy Cẩn Thứ 7 ngày 4/6 ca 16h15′ và 18 giờ vẫn học)

  • Các lớp 11-12 mới vẫn học bình thường như trong lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *