Search
24 Tháng sáu, 2018, 15:15
  • :
  • :

Thông Báo Mới của Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới tất cả các bậc phụ huynh cùng các em học sinh:

Do Sở GD Hà Nội có sự thay đổi giờ học nên Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long có sự điều chỉnh một số ca học để phù hợp với Lịch học của các em.

(Chú ý: Trung tâm chỉ thay đổi khi Sở GD Hà Nội có quyết định chính thức)

Cụ thể Trung tâm sẽ thay đổi các ca học sau đây:

Lớp 11:

  • Đại thầy Trung Trinh giữ nguyên một ca học vào 18h20 Thứ 3 và một ca học vào 9h sáng Thứ 7 (các em có thể chọn một trong 2 ca).
  • Văn 18h Thứ 7 thầy Hưởng đổi thành 18h30′ Thứ 7.
  • Lý 18h Thứ 7 thầy Cẩn đổi thành 18h30′  Thứ 7.
  • Văn 18h Thứ 2 thầy Thanh đổi thành 18h Chủ Nhật.
  • Hóa 18h Thứ 4 thầy Dũng

Lớp 12:

  • Lớp Văn thầy Thanh đang học 18h (Thứ 4 và Chủ Nhật) đổi thành 18h (Thứ 2 và Thứ 4).

Các Lớp khác không có gì thay đổi!

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *