Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:21
  • :
  • :

Thông Báo: Ngày 12/09, Khai giảng (miễn phí) lớp Hóa 10 thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Hóa 10 thầy Dũng:
  • Lớp Hóa thầy Dũng học vào 8h00 (sáng) Thứ 5, khai giảng miễn phí ngày 12/09

phanluong
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *