Search
22 Tháng bảy, 2018, 12:54
  • :
  • :

Thông báo nghỉ 01/05

Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh:

Thứ 2 ngày 30/04 các Lớp học bình thường. Thứ 3 ngày 01/5 các Lớp nghỉ và Trung tâm có tổ chức thi thử Đại học, những em tham gia dự thi thì đến số 4 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội để Đăng ký!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *