Search
26 Tháng năm, 2018, 01:55
  • :
  • :

Thông báo nghỉ ca Hình thầy Nguyên

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Nghỉ ca Hình thầy Nguyên:
  • Ca Hình 9h30 sáng Chủ Nhật ngày 3/3 thầy Nguyên nghỉ , những em chưa đi học bù buổi tối thì đi học bù tiếp vào các ca 14h Thứ 3 ngày 5/3 hoặc 16h Thứ 6 ngày 8/3.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *