Search
27 Tháng năm, 2018, 13:23
  • :
  • :

Thu hồi quyết định cho phép 57 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản thu hồi Quyết định cho phép đào tạo 57 chuyên ngành trình độ tiến sĩ do không đảm bảo điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu của 27 trường đại học, học viện.

images654353_1

  • Đây là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa ra hình thức xử lý với hàng loạt chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của các cơ sở giáo dục, trong đó có những trường ĐH lớn như Học viện Quân y, Trường ĐHc Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Y dược TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Y Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Cơ học…
  • Theo ông Bùi Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, việc thu hồi quyết định đào tạo này là thực hiện các quy định về mở ngành, chuyên ngành và giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo của Bộ GD-ĐT. Nếu muốn được tuyển sinh và đào tạo trở lại, cơ sở đào tạo sẽ phải thực hiện các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình để được cấp phép đào tạo như đối với chuyên ngành mới.
  • Danh sách  57 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ thuộc 27 cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định đào tạo:
TT Cơ sở đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo
1. Học viện Hải quân 1. Nghệ thuật chiến dịch
2. Học viện Khoa học xã hội 2. Ngôn ngữ học ứng dụng
3. Dân tộc học
4. Ngôn ngữ học so sánh lịch sử
5. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
3. Học viện Quân y 6. Ký sinh trùng
7. Y học hạt nhân
8. Dinh dưỡng tiết chế
4. Trường ĐH Mỏ Địa chất 9. Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
10. Tuyển khoáng
5. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 11. Ký sinh trùng học thú y
12. Vi sinh vật học thú y
13. Điện khí hoá sản xuất nông nghiệp và nông thôn
6. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 14. Sinh lý học người và động vật
7. Trường ĐH Sư phạm TPHCM 15. Văn học Trung Quốc
8. Trường ĐH Y Dược TPHCM 16. Thần kinh
17. Huyết học
18. Nội – Nội tiết
19. Sinh lý học
20. Mô phôi thai học
21. Ký sinh trùng
22. Ung thư
9. Trường ĐH Thủy lợi 23. Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng
10. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM 24. Đất và dinh dưỡng cây trồng
11. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 25. Hóa phân tích
12. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM 26. Lý thuyết và lịch sử kiến trúc
13. Trường ĐH Lâm nghiệp 27. Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp
14. Trường ĐH Y Hà Nội 28. Ký sinh trùng
15. Viện Cơ học 29. Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu
16. Viện Cơ học và tin học ứng dụng 30. Cơ học chất lỏng
17. Viện Địa lý 31. Phát triển nguồn nước
18. Viện Hóa công nghiệp 32. Hóa phân tích
19. Viện Khoa học Giáo dục ViệtNam 33. Lý luận và PPDH bộ môn hóa học
34. Lý luận và PPDH bộ môn sinh học
35. Lý luận và PPDH bộ môn vật lý
20. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường 36. Chỉnh trị sông và bờ biển
21. Viện Nghiên cứu cơ khí 37. Công nghệ tạo hình vật liệu
22. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 38. Hệ thống canh tác
39. Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp
40. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
41. Dịch tễ học thú y
42. Ký sinh trùng học thú y
43. Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc
44. Vi sinh vật học thú y
23. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 45. Đất Lâm nghiệp
46. Kỹ thuật máy và thiết bị Lâm nghiệp
47. Công nghệ bảo quản sơ chế lâm nông sản sau thu hoạch
24. Viện Văn hóa Nghệ thuật ViệtNam 48. Lý luận và lịch sử nghệ thuật điện ảnh truyền hình
25. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 49. Hóa phóng xạ
26. Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa 50. Kỹ thuật mật mã
51. Kỹ thuật máy tính
52. Kỹ thuật ra đa – dẫn đường
53. Kỹ thuật viễn thông
27. Viện Sinh học nhiệt đới 54. Hóa sinh học
55. Sinh lý học thực vật
56. Sinh thái học
57. Vi sinh vật học

 

Hồng Hạnh
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *