Search
16 Tháng bảy, 2018, 05:00
  • :
  • :

Thử nghiệm đề án đổi mới giáo dục từ năm 2014

Theo bản dự thảo mới nhất về Đề án đổi mới giáo dục phổ thông, việc triển khai đề án dự kiến được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành thử nghiệm từ năm học 2014 – 2015 đến tháng 6.2016; giai đoạn hoàn thiện từ tháng 7.2016 đến năm 2022.

Thử nghiệm đề án đổi mới giáo dục từ năm 2014

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn đầu, Bộ GD-ĐT tập trung hoàn thành việc xây dựng chương trình tổng thể và chương trình của các môn học; hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn học của lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); ban hành tài liệu tập huấn giáo viên.

Trong giai đoạn hoàn thiện, Bộ dự kiến hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm của các khối lớp còn lại đồng thời từng bước triển khai chương trình, sách giáo khoa mới theo điều kiện thực tế. Theo dự kiến của Bộ, việc triển khai này sẽ không tổ chức đồng loạt ở các địa phương. Chỉ những nơi có đủ điều kiện mới được phép triển khai từng phần hoặc toàn bộ chương trình, sách giáo khoa mới.

Theo TNO

Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Thử nghiệm đề án đổi mới giáo dục từ năm 2014
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *