Search
26 Tháng năm, 2018, 10:09
  • :
  • :

Tỉ lệ “chọi” vào ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM 2012

(Luyện thi Thăng Long) – ĐH Quốc tế vừa thống kê số lượng thí sinh dự thi theo ngành của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. So với năm 2011, năm nay lượng hồ sơ đăng ký vào trường tăng hơn 16% và tỉ lệ “chọi” của nhiều ngành cũng tăng hơn.

Trong đó, với các ngành đạo tạo do ĐH Quốc tế cấp bằng thì ngành có hệ số “chọi” cao nhất là Công nghệ sinh học: 1/6,2; kế tiếp là ngành Quản trị kinh doanh: 1/5,9. Ngành Kỹ thuật y sinh: 1/4,5; Tài chính ngân hàng 1/4; Công nghệ thông tin 1/3,3; Kỹ thuật xây dựng: 1/3 ; Công nghệ thực phẩm 1/2,7; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 1/1,5; Quản lý nguồn lợi thủy sản 1/1,5. Ngành có tỉ lệ “chọi” thấp nhất là Kỹ thuật điện tử, Truyền thông với 1/1,4.

Dưới đây là thống kê cụ thể số hồ sơ của các ngành:

Tên trường/Ngành học

Khối

Chỉ tiêu

Số lượng ĐKDT

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

 

800

3.497

– Công nghệ thông tin

A, A1

60

196

– Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

240

1.418

– Công nghệ sinh học

A, A1, B, D1

120

743

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

50

71

– Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A, A1, D1

50

75

– Kỹ thuật y sinh

A, A1, B

50

223

– Quản lý nguồn lợi thủy sản

A, A1, B, D1

20

30

– Công nghệ thực phẩm

A, A1, B

50

136

– Tài chính – ngân hàng

A, A1, D1

120

485

– Kỹ thuật Xây dựng

A, A1

40

120

 

 

 

 

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

 

900

473

1.     Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham:

 

 

 

– Công nghệ thông tin

A, A1

30

6

– Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

101

– Công nghệ sinh học

A, A1, B, D1

30

38

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

30

4

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK)

 

 

 

– Công nghệ thông tin

A, A1

30

1

– Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

20

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

30

0

– Công nghệ Sinh học

A, A1, B, D1

30

6

3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand).

 

 

 

– Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

38

4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

 

 

 

– Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

0

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

30

1

– Kỹ thuật Phần mềm

A, A1

30

2

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia).

 

 

 

– Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

50

– Kỹ thuật điện tử,  truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

30

1

– Khoa học Máy tính

A, A1

30

4

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

 

 

 

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

30

1

– Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

2

– Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, A1, D1

30

5

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA).

 

 

 

– Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

5

– Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, A1, D1

30

5

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông)

A, A1

30

3

8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

 

 

 

– Truyền thông và mạng máy tính

A, A1

30

1

– Kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

30

1

– Kỹ thuật cơ – điện tử

A, A1

30

0

9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)

 

 

 

– Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

178

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *