Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:32
  • :
  • :

Tích cực triển khai thí điểm mô hình dạy bơi trong trường học

Tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt là triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong các nhà trường.

Đó là một trong những nội dung công văn hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 – 2012 của Bộ GD-ĐT gửi các Sở GD-ĐT ngày 25/8.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa truyền thống, xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục thể chất, thể thao ngoại khóa và công tác y tế trường học.

Tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt là triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong các nhà trường. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường và phòng chống tác động tiêu cực của trò chơi trực tuyến (game online ) đối với học sinh.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, sinh viên, thể dục thể thao và y tế trường học. Đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác học sinh, sinh viên tại các sở giáo dục và đào tạo.

nguon:dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *