Search
23 Tháng bảy, 2018, 11:38
  • :
  • :

Tổ chức tuyển sinh núp dưới danh nghĩa tư vấn tuyển sinh

Đây là một trong những tồn tại của hiện trạng liên kết đào tạo TCCN, CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội mà Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội vừa rà soát kiểm tra.

Không kiểm soát được!

Trong tháng 11/2013, các tổ công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội đã kiểm tra 7 trường, trong đó có 4 trường công lập và 3 trường ngoài công lập; Các trường đại học không có trụ sở chính trên địa bàn Hà Nội: 5 trường (1 trường và 4 VPĐD); Các trường Cao đẳng: 4 trường (trong đó có 2 trường nghề) và 2 trường trung cấp nghề. Theo nhận xét của Đoàn kiểm tra, cơ bản các trường đều thực hiện đúng các quy chế tuyển sinh, đào tạo của các bậc học tương ứng. Đảm bảo công tác quản lý hồ sơ tuyển sinh, đào tạo, thi tốt nghiệp và cấp phát bằng.

Tuy nhiên, cũng còn có đơn vị chưa đảm bảo một số nội dung như ĐH Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường ĐH Quốc tế Bắc Hà, trường ĐH Trưng Vương…

Được biết, hiện tại trên địa bàn TP.Hà Nội có 67 ĐH, Học viện, 25 trường CĐ và 58 trường TCCN. Trong đó, 8 Văn phòng đại diện (VPĐD) của các trường ĐH, CĐ đã được UBND Thành phố cấp phép và còn một số đơn vị đào tạo nghề tham gia liên kết đào tạo.

Theo kế hoạch số 132/KH-UBND, các cơ sở  đào tạo; liên kết đào tạo trên địa bàn Hà  Nội phải gửi báo cáo tự rà soát về UBND Thành phố qua Sở GD-ĐT trước ngày 30/8/2013. Tuy nhiên đến hết thời hạn trên và đến nay chỉ có 1 trường Đại học, 3 trường Cao đẳng gửi báo cáo theo quy định. Điều này cho thấy hiệu lực quản lý nhà nước theo lãnh thổ của UBND Thành phố chưa được các trường ĐH, CĐ thực hiện nghiêm túc.

Nguyên nhân tình trạng trên, theo Đoàn kiểm tra, do đến nay Thành phố chưa có quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng (điểm mới trong Nghị định số 115/2012/NĐ-CP) nên Sở, Ngành có liên quan còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đối với hoạt động của các trường ĐH, CĐ hoặc nếu vận dụng theo Nghị định số 115 về quyền hạn thì dẫn đến sự thiếu thống nhất và chồng chéo trong quản lý…

Nhận định về hiện trạng đào tạo, liên kết đào tạo TCCN, CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội, Đoàn kiểm tra cho rằng, các cơ sở đào tạo không có trụ chính tại Hà Nội cũng có nhiều nhu cầu được đặt văn phòng đại diện (VPĐD), cơ sở tuyển sinh, đào tạo tại Hà Nội. Trong đó, không ít đơn vị đã vi phạm các quy định về việc đào tạo không đúng địa điểm; trái phép, liên kết không được sự cho phép của các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở tổ chức tuyển sinh núp dưới danh nghĩa tư vấn tuyển sinh như hoạt động trên địa bàn Hà Nội không được sự đồng ý của UBND TP.Hà Nội và Bộ GD-ĐT; VPĐD tổ chức tuyển sinh và đào tạo; đào tạo ngoài nhà trường không báo cáo…

Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, với tình hình trên dẫn đến tình trạng không kiểm soát toàn diện được tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo, VPĐD, địa điểm tuyển sinh; tư vấn tuyển sinh… Do các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo không nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định về đào tạo và liên kết đào tạo, luôn tìm cách mở rộng hoạt động và tìm kẽ hở, lẩn tránh sự quản lý; theo dõi của các cơ quan chuyên môn, chuyên ngành. Các các cơ sở đào tạo không có trụ sở chính ở Hà Nội, VPĐD sẵn sàng tổ chức tuyển sinh, đào tạo trái quy định nếu có nhu cầu của người học tại Hà Nội, các đơn vị này đã vi phạm Điều lệ các nhà trường tương ứng. Đặc biệt, việc hậu kiểm về giao chỉ tiêu tuyển sinh chưa thực hiện được thường xuyên, nên dẫn đến việc nhiều cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo còn chưa đảm bảo các điều kiện khi triển khai đào tạo theo chỉ tiêu được giao.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ về trường ĐH, CĐ mà mình muốn dự thi.
Thí sinh cần tìm hiểu kỹ về trường ĐH, CĐ mà mình muốn dự thi.

Đề nghị đình chỉ những cơ sở không đủ điều kiện

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với Bộ GD-ĐT, xem xét chặt chẽ hơn việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trên địa bàn Hà Nội (Trong đó có nhiều trường ĐH, CĐ còn nhiều bất cập về cơ sở vật chất). Kiểm tra kỹ các điều kiện liên kết đào tạo của các cơ sở đào tạo tại Hà Nội. Thông báo cho UBND TP.Hà Nội về Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh và liên kết đào tạo của các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo trên địa bàn Hà Nội để UBND Thành phố cùng phối hợp với Bộ GD-ĐT theo dõi, quản lý các nhà trường.

Như Dân trí đã đưa, trong đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra kiến nghị với Bộ GD-ĐT dừng hoạt động đối với Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị và ĐH Quốc tế Bắc Hà để không còn tình trạng tương tự ở Hà Nội và các địa phương khác trên toàn quốc trong thời gian tiếp theo…

Ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở có hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn Hà Nội thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành sau khi có kết quả rà soát, kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành và văn bản trả lời, xử lý của Bộ GD-ĐT.

Đối với các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo và VPĐD dừng hoạt động phải làm các thủ tục chấm dứt hoạt động trên và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Đối với các đơn vị đặt VPĐD; cơ sở đào tạo tại Hà Nội không có trụ sở chính ở Hà Nội nhưng chưa được sự đồng ý của UBND TP. Hà Nội và Bộ GD-ĐT, đề nghị chấm dứt ngay các hoạt động hoặc phải làm các thủ tục đăng ký để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *