Search
19 Tháng mười hai, 2018, 12:40
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT công bố Đề – Đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG

Tổng hợp Đề thi – Đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011:

Môn Văn

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Vật Lý

 Đề thi  M139, M294, M374 , M418 ,  M642, M853
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Sử

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Địa

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Sinh

 Đề thi  M146, M279, M385, M624,  M735, M918
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Ngoại Ngữ

 Đề thi  M146, M381, M485, M639, M718, M937
 Đáp án  Chi tiết

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *