Search
16 Tháng hai, 2019, 04:24
  • :
  • :

Tổng kết thi thử đợt 1-2011

1. Bảng tổng kết thi đợt 1-2011 (Khối A)

Khoảng điểm từ 7 Điểm 10 5 ≤Đim <7 0 ≤Đim <5
Môn Toán
11% 28% 61%
Môn Lý
38% 43% 19%
Môn Hóa
12% 30% 58%
Tổng 3 môn
Điểm 21

20%

15 ≤Đim <21

24%

0 ≤Đim <15

56%

Điểm Thủ Khoa: Hoàng Yến; Toán 9đ – Lý 9,8đ – Hóa 7,4đ

Tổng 3 môn 26,2đ

Mời bạn Hoàng Yến đến Trung Tâm Thăng Long để nhận phần

Thưởng thí sinh đạt thủ khoa thi đợt 1.

2. Bảng tổng kết thi đợt 1-2011 (Khối D) :

Khoảng điểm từ 7 Điểm 10 5 ≤Đim <7 0 ≤Đim <5
Môn Toán
2,5% 21,5% 76%
Môn Anh
11% 49% 40%
Môn Văn
20% 46% 34%
Tổng 3 môn
Điểm 21

11%

15 ≤Đim <21

39%

0 ≤Đim <15

50%

Điểm Thủ Khoa: Nguyễn Thị Nga; Toán 9,5đ – Anh 6,25đ – Văn 7,75đ

Tổng 3 môn 23,5đ

Mời bạn Nguyễn Thị Nga đến Trung Tâm Thăng Long để nhận phần

Thưởng thí sinh đạt thủ khoa thi đợt 1.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *