Search
22 Tháng bảy, 2018, 00:47
  • :
  • :

Tổng kết thi thử đợt 2-2011

1. Bảng tổng kết thi đợt 2-2011 (Khối A)

Khoảng điểm từ 7 Điểm 10 5 ≤Đim <7 0 ≤Đim <5
Môn Toán
13% 40% 47%
Môn Lý
40% 34% 26%
Môn Hóa
24% 39% 37%
Tổng 3 môn
Điểm 21

26%

15 ≤Đim <21

38%

0 ≤Đim <15

36%

Điểm Thủ Khoa: Trần Hiếu Minh; Toán 10đ – Lý 9,6đ – Hóa 9.6đ

Tổng 3 môn 29.2đ

Mời bạn Trần Hiếu Minh đến Trung Tâm Thăng Long để nhận phần

Thưởng thí sinh đạt thủ khoa thi đợt 2.

2. Bảng tổng kết thi đợt 1-2011 (Khối D) :

Khoảng điểm từ 7 Điểm 10 5 ≤Đim <7 0 ≤Đim <5
Môn Toán
10% 35% 55%
Môn Anh
34% 42% 24%
Môn Văn
25% 59% 16%
Tổng 3 môn
Điểm 21

23%

15 ≤Đim <21

45%

0 ≤Đim <15

32%

Điểm Thủ Khoa: Nguyễn Tuấn Anh; Toán 9,0đ – Anh 8.0đ – Văn 8.0đ

Tổng 3 môn 25đ

Mời bạn Nguyễn Tuấn  Anh đến Trung Tâm Thăng Long để nhận phần

Thưởng thí sinh đạt thủ khoa thi đợt 2.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *