Search
20 Tháng hai, 2019, 18:52
  • :
  • :

TPHCM: Hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ tăng hơn 9.000 bộ

Ngược lại với lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ, số hồ sơ nộp thông qua Sở GD-ĐT TPHCM được thống kê sơ bộ tăng hơn năm trước (hơn 9.000 bộ). Khối ngành Kinh tế vẫn chiếm áp đảo nhưng tập trung vào những trường tốp giữa.

Ông Huỳnh Minh Trí, trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết mặc dù chưa thống kê đầy đủ nhưng nhìn chung lượng hồ sơ (HS) đăng ký thi ĐH,CĐ nộp qua Sở năm nay tăng hơn năm trước. Thống kê sơ bộ có khoảng 150.000 HS, so với năm 2010 tăng hơn 9.000 bộ HS.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *