Search
22 Tháng bảy, 2018, 21:51
  • :
  • :

Triển khai Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ

(Luyện thi Thăng Long) – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao cho Bộ GD-ĐT xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020.
Cụ thể, Bộ GD-ĐT xây dựng triển khai Đề án 911 từ năm 2012 đến năm 2020, trong đó chia làm 2 giai đoạn: 2012-2015 và 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 này.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân để phát triển tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đón đầu sự phát triển của đất nước (trước tiên là đào tạo tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2012.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng ý Bộ GD-ĐT chuyển 598 giảng viên ĐH, CĐ đã tuyển đào tạo tiến sĩ trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 2/2012 theo Đề án 356(Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) sang chỉ tiêu Đề án 911(Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ). Đề án 356 hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh và chỉ bảo đảm kinh phí, theo dõi học tập số sinh viên đã tuyển theo chỉ tiêu (2.000 người) trong thời gian từ năm 2012 đến khi học xong.

Bộ Tài chính cấp kinh phí theo chế độ của Đề án 356 cho 598 đã tuyển đào tạo tiến sĩ và chuyển sang Đề án 911 trên để bảo đảm học tập trong năm 2012.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *