Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:49
  • :
  • :

Trường ĐH không được đào tạo TCCN phải dừng TS hệ này trước 2017

(Luyện thi Thăng Long)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 2/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ và TCCN.

Ảnh MH
Ảnh MH

Thông tư nêu rõ, các ĐH, học viện, trường ĐH không đào tạo trình độ TCCN, trừ các trường thuộc nhóm ngành văn hóa nghệ thuật; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ xem xét và quyết định giao đào tạo trình độ TCCN ngành sư phạm cho các trường trực thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo trình độ TCCN ngành sư phạm.

Với các ĐH, học viện, trường ĐH không thuộc diện được đào tạo trình độ TCCN đang đào tạo trình độ TCCN, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ TCCN (mỗi năm giảm không thấp hơn 20% so với chỉ tiêu năm 2011) để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm phải thỏa mãn đồng thời cả hai tiêu chí: Số HSSV chính quy/1 giáo viên, giảng viên quy đổi của cơ sở đào tạo và  diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo/1 sinh viên.

Việc xác định chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ đối với cơ sở đào tạo được phép đào tạo trình độ tiến sỹ còn phải đảm bảo các quy định tại khoản 11, Điều 1 của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Việc xác định chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ đối với cơ sở đào tạo được phép đào tạo trình độ thạc sỹ còn phải đảm bảo các quy định tại khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh bậc ĐH, nếu cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình  thấp hơn cho đến hết tổng chỉ tiêu đã xác định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2012.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *