Search
16 Tháng bảy, 2018, 14:12
  • :
  • :

Trường ĐH Luật Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh

Năm 2015, Trường ĐH Luật Hà Nội xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.
hoc-sinh-200a5

Điểm trúng tuyển vào trường xác định theo từng mã ngành kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng tổ hợp môn thi.

Tổ hợp các môn thi Toán, Lý, Hóa tuyển 30%; tổ hợp các môn thi Văn, Sử, Địa tuyển 30%; tổ hợp các môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh tuyển 40% chỉ tiêu.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh thì môn Tiếng Anh là môn thi nhân hệ số 2.

Thí sinh trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý), sau năm học thứ nhất, tuỳ theo khả năng của sinh viên trên cơ sở quy định của Trường, sinh viên có thể đăng ký học song bằng.

Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký chuyển sang các ngành khác cùng khối còn chỉ tiêu.

Năm 2015, Trường ĐH Luật Hà Nội cũng tuyển 120 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật. Việc tuyển chọn thực hiện sau khi các thí sinh trúng tuyển vào trường.

Thông tin chỉ tiêu và tổ hợp môn thi vào từng ngành như sau:

Tên trường. Ngành học.

hiệu

trường

Mã ngành Môn thi/ xét tuyển Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
Trường ĐH Luật Hà Nội LPH     2.395
 
Các ngành đào tạo đại học:        
Luật   D380101 Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán,Văn, Tiếng Anh

1.715
Luật Kinh tế   D380107 Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán,Văn, Tiếng Anh

400
Luật Thương mại quốc tế   D110101 Toán, Văn, Tiếng Anh 140
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý)

 

 

  D220201 Toán, Văn, Tiếng Anh