Search
21 Tháng hai, 2019, 17:24
  • :
  • :

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố mức điểm xét tuyển từ 16 trở lên

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố quy định xét tuyển đại học 2015. Theo đó, để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên. Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên.

C:UsersUserDesktopsu pham.jpg

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đưa ra 2 tiêu chí để xét tuyển

Phương thức tuyển sinh của trường như sau:
Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì. Trường xét tuyển theo từng ngành.
Tiêu chí xét tuyển :
Tiêu chí xét tuyển chính: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng kết quả thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có). Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định mà vẫn còn chỉ tiêu nhưng xét đến mức điểm tiếp theo số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại thì thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.
Tiêu chí xét tuyển phụ :
+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 1 cao hơn sẽ trúng tuyển.
+ Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.
Xét tiêu chí 2 khi sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau và số lượng vượt chỉ tiêu cần tuyển.

Thông tin chi tiết về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển, thí sinh xem tại trang web của trường.