Search
15 Tháng tám, 2018, 08:07
  • :
  • :

Tuyển sinh riêng là cần thiết

Tăng quyền tự chủ cho các trường, trong đó có tuyển sinh là cần thiết trong điều kiện hiện nay. Khẳng định của ông Hà Xuân Quang – Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội.

tuyenthangNói về quy định: Các trường chỉ tổ chức tuyển sinh riêng tối đa hai lần trong năm vào thời gian do Bộ GD&ĐT quy định tại dự thảo quy định tự chủ tuyển sinh các trường ĐH, CĐ, ông Hà Văn Quang cho rằng, nên tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong năm nhằm giảm áp lực cho xã hội, thí sinh, các trường so với một đợt.

Ông Quang nhận định: Qua nội dung dự thảo, thấy rằng Bộ GD&ĐT dường như chưa muốn khuyến khích các trường tuyển sinh riêng? Các trường tuyển sinh riêng sẽ gặp rất nhiều rủi do.

Yêu cầu dự thảo cần hướng dẫn cụ thể hơn hình thức tuyển sinh xét tuyển; về xây dựng đề án tuyển sinh riêng cho các trường và công bố các tiêu chí để đánh giá các đề án rõ ràng hơn, ông Quang cũng đề nghị nên để các trường tuyển sinh riêng vẫn sử dụng kết quả ba chung để xét tuyển. Như vậy sẽ tránh rủi do cho các trường, từ đó, các trường mạnh dạn hơn khi đăng ký tuyển sinh riêng.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *