Search
22 Tháng bảy, 2018, 05:00
  • :
  • :

Tỷ lệ “chọi” cao nhất của ngành Y là 1/18

Thống kê ban đầu giữa số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường và chỉ tiêu của nhiều trường đại học phía Bắc thì tỷ lệ “chọi” năm nay khá cao. Với khối ngành Y, tỷ lệ “chọi” dự kiến cao nhất khoảng 1/18; ngành Kinh tế, tỷ lệ “chọi” cao nhất 1/11…

Tuy nhiên, số tỷ lệ “chọi” này sẽ thay đổi đến phút dự thi vì theo thống kê của nhiều trường đại học, hàng năm, số thí sinh đến dự thi so với số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ban đầu đạt khoảng 70 – 80%.
Tỷ lệ “chọi” của nhiều trường năm nay khá cao.

Khối ngành Y: Tỷ lệ “chọi” cao nhất là 1/18

Trường ĐH Y Hà Nội nhận được 18.720 hồ sơ ĐKDT, tăng hơn 3.000 so với năm 2010, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 1.000. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay dự kiến khoảng 1/18.

Tiếp đến là Trường ĐH Y Thái Bình với gần 12.000 hồ sơ ĐDKT (tăng hơn 2.000 hồ sơ so với năm trước), trong đó khối A nhận được 1.500 hồ sơ, khối B 10.500 bộ. Chỉ tiêu vào trường năm nay 700. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” là 1/17.

ĐH Dược Hà Nội nhận được 3.503 hồ sơ tăng hơn so với năm 2010 hơn 1.000 bộ. Chỉ tiêu vào trường là 700. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” 1/5.

So với các trường trên, ĐH Y Hải Phòng nhận được gần 10.000 bộ hồ sơ, giảm gần 1.000 so với năm trước. Chỉ tiêu của trường 660. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” khoảng 1/15.

ĐH Điều dưỡng Nam Định nhận được 5.500 hồ sơ tương đương năm 2010. Chỉ tiêu vào trường năm nay là 680. Dự kiến tỷ lệ “chọi” 1/8.

Ngành Kinh tế: Tỷ lệ chọi cao nhất 1/11

Khối ngành Kinh tế khu vực phía Bắc, trường nhận được nhiều hồ sơ nhất là ĐH Thương mại, nhận được 39.000 hồ sơ ĐKDT trên tổng số 3.400 chỉ tiêu. Theo đó, tỷ lệ “chọi” ở vào trường khoảng 1/11.

Tiếp đến là Học viện Ngân hàng năm nay nhận được 14.000 bộ hồ sơ. Chỉ tiêu vào trường là 2.300. Theo đó, tỷ lệ “chọi” vào trường khoảng 1/6.
ĐH Kinh tế quốc dân năm nay tăng lên hơn 5.000 bộ hồ sơ, tổng cộng số hồ sơ vào trường là 25.000 bộ, chỉ tiêu vào trường năm nay 4.750. dự kiến, tỷ lệ “chọi” vào trường 1/5.

Học viện Tài chính nhận được hơn 13.000, giảm hơn so với năm trước. Chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.400. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay khoảng 1/3.

ĐH Ngoại thương nhận được trên 8.700 hồ sơ, tăng khoảng 200 hồ sơ so với năm 2010. Chỉ tiêu năm nay là 3.400. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay khoảng 1/25.
Khối ngành Kỹ thuật: Tỷ lệ chọi cao nhất 1/8

Điển hình nhất là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổng cộng trường nhận được 71.800 hồ sơ, tăng hơn 19.000 hồ sơ so với năm 2010, trong khi đó chỉ tiêu vào trường 8.650. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường là 1/8.

ĐH Bách khoa Hà Nội nhận được hơn 16.000 hồ sơ, cao hơn năm trước hơn 1.000. Chỉ tiêu là 5.800. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” 1/2,7.

ĐH Điện lực nhận 11.800 hồ sơ tăng hơn so với năm trước khoảng hơn 1.000 bộ. Chỉ tiêu 2.100. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” 1/5,6.

ĐH Giao thông vận tải nhận được 17.300 hồ sơ . Chỉ tiêu vào trường năm nay là 4.700. Tỷ lệ “chọi” dự kiến khoảng 1/3,6.

ĐH Thủy lợi có tổng số 15.500 hồ sơ ĐKDT với chỉ tiêu 2.600, tỷ lệ “chọi” của trường này là 1/6.

ĐH Mỏ – Địa chất nhận được hơn 15.000 hồ sơ. Chỉ tiêu vào trường là 3.800. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” vào khoảng 1/3,9.

ĐH Xây dựng năm nay nhận được 18.500 tổng hồ sơ, tăng hơn so với năm trước khoảng 4.000 hồ sơ. Chỉ tiêu vào trường là 2.815 chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/6,6.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *