Search
22 Tháng bảy, 2018, 00:33
  • :
  • :

Tỷ lệ “chọi” nhiều trường ĐH không giảm

– Nhiều trường đại học khu vực phía Bắc tiếp tục thông tin về số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm 2011. Theo đó, số lượng hồ sơ của nhiều trường tương đương với năm 2010, tỷ lệ “chọi” cũng sẽ không giảm.

Diễn đàn tiếp tục thông tin về dự kiến tỷ lệ “chọi” năm 2011 của nhiều trường đại học khu vực phía Bắc để thí sinh tham khảo. Cũng xin lưu ý, hàng năm tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đạt từ 70 – 80%.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/05/11/choi.jpg

Tỷ lệ “chọi” vào nhiều trường đại học năm 2011 không giảm.

Trường ĐH Hà Nội năm nay nhận được hơn 11.000 hồ sơ, tăng hơn 2.000 bộ so với năm 2010. Chỉ tiêu của trường là 1.800, như vậy dự kiến tỷ lệ “chọi” dự kiến khoảng 1/6.

Trường ĐH Nông nghiệp nhận được 50.753 bộ hồ sơ (trong đó khối A: 18.183, khối B: 32.570) tăng hơn so với năm trước khoảng 7.000 bộ HS. Chỉ tiêu hệ đại học là 4.600, như vậy dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/11.

Trường ĐH Lâm nghiệp nhận được hơn 11.000 hồ sơ, chỉ tiêu vào trường 1.700. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường khoảng 1/6,4.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền số lượng hồ sơ ĐKDT cũng giảm đáng kể, trường nhận được 7.681 hồ sơ, giảm khoảng 1.000 hồ sơ, chỉ tiêu vào trường 1.500. Dự kiến tỷ lệ “chọi” của Học viện năm nay khoảng 1/5,1.

Học viện Bưu chính Viễn thông phía Bắc nhận được 5.500 hồ sơ, chỉ tiêu 1.850. Tỷ lệ “chọi” dự kiến của của Học viện khoảng 1/2,9.

Học viện Hành chính cơ sở phía Bắc nhận được 4.949 hồ sơ, chỉ tiêu 1.000. Như vậy, tỷ lệ “chọi” khoảng 1/4.

Học viện Kỹ thuật Mật mã có tổng số hồ sơ ĐKDT là 685, chỉ tiêu của Học viện là 300. Tỷ lệ “chọi” vào Học viện dự kiến khoảng 1/2,2.

Trường ĐH Hải Phòng, tổng số hồ sơ nộp vào trường năm nay 17.212 (giảm hơn 1.000 hồ sơ so với năm trước), trong đó 11.450 hồ sơ của thí sinh Hải Phòng. Chỉ tiêu của trường hệ đại học là 2.500. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường khoảng 1/6,8.

Tương tự, Trường ĐH Hàng hải năm nay số lượng hồ sơ là 14.500 giảm khoảng 500 hồ sơ so với năm trước. Chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.100, dự kiến tỷ lệ “chọi” là 1/4,6.

Trường ĐH Hồng Đức lượng hồ sơ đăng ký dự thi tương đương với năm trước là 11.700 hồ sơ, chỉ tiêu vào hệ ĐH là 1.850. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/6,3.

Trường ĐH Hùng Vương, số lượng hồ sơ năm nay là 8.800, chỉ tiêu hệ ĐH là 1.220, dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/7,2.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật số lượng hồ sơ ĐKDT và tỷ lệ “chọi” của các trường ĐH năm 2011.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *