Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:42
  • :
  • :

Tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt 99,66% vào ngày thi thứ 2

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 3/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, toàn quốc có 1.047.715 thí sinh dự thi trên tổng số 1.051.455 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh (Hà Nội) hân hoan về kết quả bài làm môn Sinh,

Có tổng số 3,740 thí sinh bỏ thi, trong đó 1,674 thí sinh giáo dục THPT và 2,066 thí sinh GDTX. 30 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài; 80 thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi; 965 thí sinh bị ốm không thể dự thi. Tỉ lệ thí sinh bỏ thi so với đăng ký là 0.36%.

Tính đến ngày 3/6, có 30 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 2 thí sinh giáo dục THPT và 28 thí sinh GDTX. Trong số 14 giám thị vị phạm quy chế thi, 10 giám thị bị đình chỉ công tác thi và 4 giám thị chịu mức phạt cảnh cáo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tổ chức tốt ngày thi thứ hai của kỳ thi. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với thí sinh đăng kí dự thi tiếp tục duy trì ở mức khá cao: 99,66%. Toàn quốc có 38 thí sinh bị tai nạn giao thông, giảm 4 trường hợp so với ngày thi thứ nhất.

Hầu như không có ý kiến thắc mắc gì về đề thi; dư luận tiếp tục biểu lộ thái độ tích cực đối với đề thi của các môn thi Địa lí, Sinh học.

Theo báo cáo từ các địa phương và từ các đoàn thanh tra của Bộ, trong hai buổi thi ý thức chấp hành quy chế của thí sinh tiếp tục nâng cao, các Hội đồng coi thi tiếp tục phát hiện các trường hợp vi phạm quy chế của thí sinh và giám thị để xử lý kịp thời; cả nước có 16 thí sinh bị đình chỉ thi, tăng 2 trường hợp so với ngày thi thứ nhất; có 6 giám thi vi phạm quy chế khi làm công tác thi (ngày thi thứ nhất 7 trường hợp).

Các đoàn công tác đến thanh, kiểm tra tại một số địa phương của Ban Chỉ đạo thi phổ thông Trung ương năm 2011 đã khẳng định các địa phương đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ; Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tiếp tục bám sát thực tiễn để chỉ đạo; các ban ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp với Ngành Giáo dục trong quá trình tổ chức thi; kỷ cương và kỷ luật phòng thi trường thi tiếp tục được tăng cường.

Nhìn chung, các buổi thi của ngày thi thứ hai diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế; số thí sinh bị phát hiện vi phạm quy chế và xử lý kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm 2010.

Bộ GD&ĐT cũng biểu dương các địa phương đã tổ chức an toàn ngày thi thứ hai; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong hai ngày thi để tổ chức các ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nguồn: GDTĐ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *