Search
22 Tháng ba, 2019, 11:42
  • :
  • :

Việt Nam và U-crai-na tăng cường hợp tác trong lĩnh vực GD

-Bộ Ngoại giao đã có thông báo về việc Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ U-crai-na về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 26/3/2011.

http://gdtd.vn/dataimages/201104/original/images502418_2.jpg

Theo hiệp định này, hai nước duy trì và phát triển hợp tác giữa các tổ chức, các trường ĐH, viện nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thông qua việc trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn và thông tin khoa học của hệ thống quản lý giáo dục, ứng dụng các tiêu chuẩn giáo dục, tài liệu giảng dạy, bao gồm cả chương trình giảng dạy và các khóa đào tạo.

Hai bên khuyến khích tạo, điều kiện thiết lập và phát triển các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa các trường ĐH của 2 nước, xuất phát từ mối quan tâm chung, các trường này có thể trực tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác phù hợp với những điều khoản của Hiệp định này.

Hàng năm, các bên cấp cho nhau trên cơ sở có đi có lại 25 học bổng đào tạo ĐH trình độ cử nhân và/hoặc thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục ĐH về các chuyên ngành: Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật; 10 học bổng đào tạo sau ĐH “nghiên cứu sinh tiến sĩ” tại các cơ sở giáo dục ĐH và 5 học bổng thực tập khoa học sau ĐH.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các công dân 2 nước được đào tạo tại các cơ sở giáo dục ĐH với điều kiện tự chi trả toàn bộ kinh phí học tập; thúc đẩy sự tham gia của học sinh phổ thông và sinh viên của các cơ sở giáo dục trong các cuộc thi Olympic, thi học sinh giỏi, lễ hội học tập và các hoạt động học thuật khác được tổ chức tại 2 nước; xem xét khả năng trao đổi chuyên gia, cán bộ giáo dục và khoa học qua các hoạt động sư phạm với thời gian ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở hợp đồng…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *