Search
19 Tháng tám, 2018, 08:35
  • :
  • :

Yêu cầu các trường trung cấp khó khăn trong tuyển sinh báo cáo lý do

Đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GD-ĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

sinhvien1

Đây là một trong những nội dung mà Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT thực hiện báo cáo.

Để có cơ sở tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2013 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2014, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường đại học, cao đẳng có đào tạo TCCN trực thuộc Bộ GD-ĐT thực hiện báo cáo kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2013 của trường. Trong báo cáo, đề nghị các trường nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học. Đồng thời, đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GD-ĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

Cùng đó, các trường báo cáo dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014 trong đó đề nghị các trường chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014 đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2013 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014 gửi về bộ trước ngày 15/12/2013.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *